Regulamin

Ogólne warunki handlowe Elekjack

§1 Zastosowanie do przedsiębiorców i definicja pojęć

(1) Dla wszystkich dostaw pomiędzy nami a konsumentem obowiązują następujące Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej (§ 13 BGB).

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego http://www.elekjackgun.de/pl obowiązują następujące przepisy dotyczące zawierania umów.

(2) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta z

Elekjack

Erencan Pektas

Ulica Wetzlarer 25

D-35630 Ehringshausen

Numer rejestracyjny

Sąd rejestrowy

zawarte.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy z naszej strony, lecz jest jedynie niewiążącym zaproszeniem konsumenta do złożenia zamówienia. Zamawiając pożądany towar, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

(4) Po wpłynięciu zamówienia do naszego sklepu internetowego obowiązują następujące przepisy: Konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury składania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Złożenie zamówienia odbywa się w następujących krokach:

1) wybierz artykuł

2) przejdź do koszyka

3) koszyk na zakupy

4) naciśnięcie przycisku "kasa".

5) Zalogować się do sklepu internetowego po zarejestrowaniu się i podaniu danych do logowania (adres e-mail i hasło).

6) Ponownie sprawdzić lub skorygować wprowadzone dane.

7) Wiążące złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z kosztami" lub "Kup".

Przed wiążącym złożeniem zamówienia konsument może powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane klienta i poprawić błędy w danych wejściowych lub anulować proces zamówienia poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej przyciskiem "Wstecz" znajdującym się w używanej przez niego przeglądarce internetowej po sprawdzeniu swoich danych. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy niezwłocznie automatycznie wygenerowaną wiadomością e-mail ("potwierdzenie zamówienia"). Tym samym przyjmujemy Państwa ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Przechowujemy tekst umowy i wysyłamy Państwu dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWH pocztą elektroniczną. Z treścią OWU można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie https://elekjackgun.de/pages/agb. Możesz zobaczyć swoje poprzednie zamówienia w naszej strefie klienta pod Moje konto --> Moje zamówienia.


§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej oraz inne składniki cenowe. Należy doliczyć ewentualne koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość płatności z góry, PayPal, karta kredytowa (Visa, Mastercard, American Express).

(3) Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, zobowiązuje się on do zapłacenia ceny zakupu natychmiast po zawarciu umowy.


§4 Dostawa

(1) O ile w opisie produktu nie zaznaczyliśmy wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane przez nas artykuły są gotowe do natychmiastowej wysyłki. W takim przypadku dostawa zostanie zrealizowana najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku płatności z góry, termin dostawy rozpoczyna się w dniu następującym po zleceniu płatności bankowi zlecającemu przelew, a w przypadku pozostałych sposobów płatności w dniu następującym po zawarciu umowy. Jeżeli termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, także w przypadku sprzedaży wysyłkowej.


§5 Zachowanie tytułu

Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.

****************************************************************************************************

§6 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Klientowi jako konsumentowi:

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:


Polityka anulowania


Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać do nas

Elekjack
Erencan Pektas
Ulica Wetzlarer 25
D-35630 Ehringshausen
E-mail elekjack@mail.de
poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Transakcje finansowane

Jeśli sfinansowałeś tę umowę pożyczką i odstąpiłeś od umowy finansowanej, nie jesteś już związany umową pożyczki, jeśli obie umowy tworzą jednostkę gospodarczą. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa kredytodawcą lub gdy Państwa kredytodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli pożyczka została nam już naliczona w momencie wejścia w życie odwołania lub zwrotu, Państwa pożyczkodawca wstąpi w nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Państwa w odniesieniu do skutków prawnych odwołania lub zwrotu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest nabycie papierów wartościowych, dewiz, instrumentów pochodnych lub metali szlachetnych.
Jeżeli chcą Państwo w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, należy oddzielnie odwołać oba oświadczenia umowne.

Koniec polityki anulowania

****************************************************************************************************

§7 Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

Do:
Elekjack
Erencan Pektas
Ulica Wetzlarer 25
D-35630 Ehringshausen
E-mail elekjack@mail.de

Ja/My (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)


_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

__________________

Data

__________________
(*) Niepotrzebne skreślić.


§8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.


§9 Kodeks postępowania

Podporządkowaliśmy się kodeksom postępowania następujących instytucji:
Dostęp do Kodeksu Postępowania Euro-Label można uzyskać klikając na pieczęć Euro-Label umieszczoną na naszej stronie internetowej lub na stronie http://www.euro-label.com.

Możesz uzyskać dostęp do Kodeksu Postępowania Trust Pilot klikając na pieczęć Trust Pilot na naszej stronie internetowej lub na stronie www.trustpilot.com.


§10 Język umowy

Jako język umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

****************************************************************************************************

§11 Obsługa klienta

Nasz dział obsługi klienta w przypadku pytań, skarg i zastrzeżeń jest dostępny w dni powszednie w godzinach od 8:30 do 17:30 pod adresem


Telefon: 015789697448
fax: -
e-mail: elekjack@mail.de

do Państwa dyspozycji.

****************************************************************************************************


Status Lip. 2021

Du hast eine Frage? kontaktiere uns!

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.

Du bist Profi?

Melde dich an und werde ein ELEKJACK® Athlet!

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.