Polityka anulowania

1. PRAWO DO ODWOŁANIA

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

2. OKRES UNIEWAŻNIENIA

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towaru.

3) ADRES

Odwołanie należy zgłosić do:

Nazwa: | ELEKJACK

e-mail: | support@elekjack.pl

4. PRZESTRZEGANIE TERMINÓW

Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

5. SKUTKI COFNIĘCIA

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu.

6. PRAWO DO ZATRZYMANIA

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. ZWROT TOWARÓW

Towary należy zwrócić lub przekazać nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ WARTOŚCI W PRZYPADKU UMÓW O DOSTAWĘ TOWARÓW

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

FORMULARZ ANULOWANIA

Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza.

Do [tu przedsiębiorca wpisuje nazwę, adres oraz, jeśli dotyczy, numer faksu i adres e-mail przedsiębiorcy]:

Ja/My (1) niniejszym odstępuję/odstępujemy (1) od umowy zawartej przeze mnie/nas (1) na zakup towarów (1)/.

Zamówione w dniu:

Otrzymane w dniu:

Nazwa konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

(1) Niepotrzebne skreślić.

Przesyłka zwrotna musi być wykonana w oryginalnym kartonie + neutralne, odpowiednie opakowanie zewnętrzne. Jeśli przesyłka zwrotna zostanie dostarczona bez neutralnego, odpowiedniego opakowania zewnętrznego, dostawca odmówi przyjęcia zwrotu.

Du hast eine Frage? kontaktiere uns!

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.

Du bist Profi?

Melde dich an und werde ein ELEKJACK® Athlet!

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.